Prev Photo
         
Next Photo

Charles Thomas, 1957